VÄLKOMMEN TILL
DIN JURIST

Vi är juristerna som anpassar oss efter klientens behov och önskemål.

När du behöver hjälp ska du kunna vända dig till oss och få

företagsanpassad & individanpassad rådgivning.

 

Vi erbjuder dig assistans både via telefon och personliga möten.

Du är varmt välkommen att höra av dig!

FÖRETAG

Dagens affärsrelationer kräver bredare kunskaper om kommersiella avtal och förhandlingar.

Allt fler företag vänder sig till en affärsjurist för att ta vara på affärsmöjligheterna och samtidigt undvika kostsamma misstag.

PRIVAT

Vi har olika erfarenheter och kunskaper och på så vis kompletterar vi varandra bra. Vi finns här för dig!

Du kan känna dig helt trygg.

Vi har tystnadsplikt, hög etik och moral. Inga frågor är för dumma för att ställas.

BOLAGSFRÅGOR
FAMILJERÄTT
ARVSRÄTT
ARBETSRÄTT
BOLAGSJURIDIK
RÄTTSSKYDD
JURIDISKA FRÅGOR
OBESTÅNDSRÄTT
SOLIDARISKT ANSVAR
KONKURSLAGEN

OM
JURISTFRÅGOR

På JuristFrågor har vi stor och lång erfarenhet av ärenden rörande företags- och familjejuridik och erbjuder dig som klient juridiska tjänster inom flertal områden. Våra medarbetare har god kompetens och utbyter dagligen expertis för att kunna erbjuda tjänster av högsta kvalité.

 

Genom den stora mångfald och rutin som genomsyrar vår organisation har vi god inblick i olika tillstånd och hur dessa kan påverka människor och företag.

Vi har alltid som primärt mål att lösa konflikter på ett bra och smidigt sätt.

VANLIGA
FRÅGOR OCH SVAR

Livet är fullt av frågor – inte minst när det rör relationer, avtal och ekonomi. Här har vi samlat och besvarat några av de vanligaste.

Fråga:

Vad är en Framtidsfullmakt och hur kan den hjälpa mig?

Svar:

En Framtidsfullmakt är en fullmakt som du kan ge till en annan person i förebyggande syfte. Det är en fullmakt som ger fullmaktshavaren rätt att ta beslut i personliga och ekonomiska frågor när fullmaktsgivaren inte längre själv kan fatta sådana beslut. Fullmakten är avsedd att gälla när fullmaktsgivarens hälsotillstånd är sådant att han eller hon inte längre har förutsättningar att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. I Framtidsfullmakten kommer fullmaktsgivaren att kunna specificera vilka lägen och vilken typ av beslut fullmaktshavaren kommer att ha rätt att agera i.

Fråga:

Jag och min sambo har tänkt att skriva ett samboavtal. Vad kostar det att upprätta ett sådant?

Svar:

Arvode för samboavtal inklusive rådgivningen varierar beroende på ärendets omfattning. Därför är det svårt att säga ett pris utan att veta mer om er situation. Vid ett första möte lämnar vi alltid en kostnadsuppskattning så att ni, innan vi påbörjar ärendet, vet vad det kommer att kosta.

Fråga:

Jag har träffat en ny man och vi ska nu gifta oss. Han har en son på 5 år. Jag har inte några barn. Eftersom vi ska bygga ett liv tillsammans så vill jag vara säker på att vi, som gifta, ärver varandra om olyckan skulle vara framme.

Svar:

Huvudregeln är, precis som du skriver, att gifta makar ärver varandra. Däremot har barn som inte är gemensamma, som din blivande mans son, rätt att få ut sitt arv före dig. Det betyder i praktiken att din make ärver dig men att du inte ärver honom. Genom att skriva ett testamente till förmån för dig kan din blivande make ändra på det så att du får ärva upp till hälften av hans nettotillgångar. Den återstående halvan ärver hans son direkt om sonen kräver jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.

Fråga:

Varför ska man upprätta ett testamente?

Svar:

Det finns många fördelar med att skriva ett testamente. För det första så är det din chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din vilja. En annan fördel är att ett testamente kan underlätta för dina efterlevande och minska risken för tvister och osämja mellan dina nära och kära. Förutom att upprätta ett testamente kan det vara bra att fylla i Vita Arkivet. Genom att fylla i Vita Arkivet kan du själv bestämma hur du vill ha det på din begravning, vilket i många fall kan vara ett stöd för de efterlevande. Här kan du läsa mer om Vita Arkivet.

Fråga:

Efter min bortgångna mamma ska nu en bouppteckning genomföras. Vad är egentligen en bouppteckning och vad ska man tänka på? Sen undrar jag även om det finns några regler om när bouppteckningen ska vara klar.

Svar:

En bouppteckning är något man enligt lag måste upprätta när någon avlidit. Det är en sammanställning av dödsboet där man bland annat tar upp tillgångar, skulder, dödsbodelägare och eventuellt testamente. Bouppteckningen måste påbörjas inom tre månader efter dödsfallet och ska sedan registreras hos Skatteverket. Det är den här delen av dödsboavvecklingen som de allra flesta dödsbon vill ha juridisk hjälp med.

Fråga:

Vi har fått en uppmaning från en advokatbyrå att ordna med delad lagfart på vårt radhus. Måste man anlita jurist för detta eller kan man själv ansöka och i så fall vem ska skrivelsen skickas till? Vi är två pensionärer som varit gifta sedan 1953 och har två gemensamma barn. Vilken betydelse har den delade lagfarten i jämförelse med som vi har det nu då endast mannen står för lagfarten?

Svar:

Lagfarten är en registrering av äganderätten till ert radhus. Det är alltså ägandet av ert radhus som ni vill förändra. Det finns flera skäl till varför det är bra att båda står som ägare. Bland annat kan ni båda utnyttja ROT-avdraget och skulle maken bli svårt sjuk är det bra om makan kan få ta del av köpeskillingen vid en försäljning av fastigheten. Överlåtelse kan ske genom gåva eller bodelning. Eftersom det är en hel del formalia förknippat med överlåtelse av fast egendom och ofta får ekonomiska olika konsekvenser för er, så är det viktigt att det görs på rätt sätt. Ni bör absolut ta hjälp av en jurist för att utreda vad som blir bäst just i er situation.

KOM I KONTAKT
MED OSS

E-post: info@juristfrågor.se

Telefon rådgivare: 010 - 206 99 62 

Samtalet kostar 20:-/min.

 

Telefontid:

Mån-Fre: 08.00- 21.00 • Helg: 10.00- 15.00

 

Välkommen till JuristFrågor

För dig som behöver hjälp!